ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 


โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจ
1. สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.1 วันที่ 6 มิ.ย. 63 และ ประกาศผลการสอบ วันที่ 10 มิ.ย. 63
2. สอบคัดเลือกระดับชั้น ม.4 วันที่ 7 มิ.ย. 63 และ ประกาศผลการสอบ วันที่ 11 มิ.ย. 63
3. ให้นำบัตรประชาชนมาแสดงตัวในวันสอบ หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
4. ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 094-6289062 Line : @356wqlit
5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร โรงเรียนจะดำเนินการเก็บในภายหลัง
 

 

โดย นายทนงศักดิ์ โอษฐงาม
เบอร์โทรศัพท์ 0977156596

Copyright © 2020 Mr.Thanongsak Ortngam Rights Reserved.